نتایج آزمایش جوهرهای موجود در بازار ایران

نتایجی که در ادامه ملاحظه می فرمایید، نتایج تست جوهرهای موجود در بازار ایران می باشد، که توسط سایت پارس کپی با همکاری شرکت Neomark تایوان در ژوئن 2009 (خرداد 1388) تهیه شده است.

جوهر های آزمایش شده:


الف) جوهر Dye Base اپسون:
          مادایران، WOX، Inktec و Neomark
ب) جوهر Pigment Base اپسون:
          اپسون اورجینال، مادایران و Neomark

انواع آزمایشها:

جوهرهای معادل را با فاکتورهای متنوعی ارزیابی می کنند، در مرحله اول جوهرهای معادل باید از نظر غلظت، درجه اسیدی و بازی، همگنی و چگالی بسیار شبیه به جوهر اصلی باشند تا مشکلی برای پرینترها بوجود نیاورند، جوهرهایی که این مشخصات را نداشته باشند با ایجاد مشکلهای جدی برای پرینترها مانند مسدود کردن هد، سریعا توسط استفاده کننده ها طرد میگردند.

فاکتورهای مهم دیگری که کیفیت رنگ را مشخص می کنند میزان شباهت رنگ جوهر با جوهر اصلی و همچنین پایداری تصویر چاپ شده در برابر نور می باشد. از آنجایی که این فاکتورها به راحتی قابل لمس نیستند، سایت پارس کپی به کمک شرکت Neomark اقدام به انجام این دو آزمایش روی جوهرهای معروف بازار ایران نموده است تا استفاده کنندگان حرفه ایی با اطلاعات بیشتری اقدام به خرید جوهر نمایند.

همانطور که گفته شد دو نوع آزمایش روی کلیه جوهرها انجام شده است، ابتدا آزمایش تطابق رنگ، که بیانگر شباهت رنگ جوهر مورد آزمایش با جوهر اورجینال می باشد. سپس آزمایش میزان ماندگاری رنگ در برابر نور آمده است.

بالا

نتایج آزمایش تطابق رنگ:

مارک جوهرنوعرنگمیزان اختلاف (dE)
Epson (Orginal)PigmentCyane0.00
Magenta0.00
Yellow0.00
Black0.00
مجموع0.00 رتبه اول Pigment
NeomarkPigmentCyane4.90
Magenta9.42
Yellow3.31
Black4.62
مجموع22.25 رتبه دوم Pigment
مادایرانPigmentCyane6.54
Magenta8.99
Yellow17.03
Black1.98
مجموع34.55 رتبه سوم Pigment
بالا

نتایج آزمایش پایداری در برابر نور:

برای انجام این آزمایش، با استفاده از هر جوهر دو پالت رنگی پرینت شده است، پالت اول به عنوان مرجع در محلی تاریک نگهداری شده و به پالت دوم به مدت 200 ساعت توسط لامپ زنون نور دهی می شود، در پایان اختلاف رنگهای پالت نوردهی شده با پالت مرجع اندازه گیری شده است.

مارک جوهرنوعرنگمیزان تغییر رنگ (dE)
Epson (Orginal)PigmentCyane2.86
Magenta1.06
Yellow0.90
Black0.33
مجموع5.15 رتبه اول Pigment
NeomarkPigmentCyane3.05
Magenta1.59
Yellow0.50
Black0.61
مجموع5.75 رتبه دوم Pigment
مادایرانPigmentCyane3.53
Magenta1.21
Yellow1.56
Black0.17
مجموع6.47 رتبه سوم Pigment
بالا
مارک جوهرنوعرنگمیزان تغییر رنگ (dE)
مادایرانDyeCyane4.53
Magenta1.71
Yellow1.21
Black1.64
مجموع9.09 رتبه اول Dye
NeomarkDyeCyane6.23
Magenta2.32
Yellow0.82
Black2.38
مجموع11.75 رتبه دوم Dye
WOXDyeCyane9.57
Magenta1.35
Yellow1.11
Black3.28
مجموع15.31 رتبه سوم Dye
InktecDyeCyane9.99
Magenta1.79
Yellow2.58
Black6.89
مجموع21.25 رتبه چهارم Dye
بالا

جمع بندی

تطابق رنگ
مارک جوهرنوعرتبه تطابق رنگ
Epson (Orginal)Pigmentاول
NeomarkPigmentدوم
مادایرانPigmentسوم

پایداری در برابر نور
مارک جوهرنوعرتبه پایداری در برابر نور
Epson (Orginal)Pigmentاول*
NeomarkPigmentدوم*
مادایرانPigmentسوم*
* پایداری در برابر نور هر سه جوهر مطلوب است و اختلافات جزئی است.

پایداری در برابر نور
مارک جوهرنوعرتبه پایداری در برابر نور
مادایرانDyeاول
NeomarkDyeدوم
WOXDyeسوم
InktecDyeچهارم
بالا

پایین ترین امتیازها

جوهر رنگ زرد نوع Pigment مادایران به علت تفاوت بسیار زیاد رنگ با جوهر اصلی.

جوهر رنگ نیلی (Cyane) نوع Dye مارکهای WOX و Inktec به علت پایداری ضعیف در برار نور.

جوهر رنگ مشکی نوع Dye مارک Inktec به علت پایداری ضعیف در برار نور.


اسکن تصاویر پرینت شده با جوهر Pigment Base (پرینتر Epson C91):


اسکن تصاویر پرینت شده تصویر اصلیبالا

اسکن تصاویر پرینت شده با جوهر Dye Base (پرینتر Epson R270):


اسکن تصاویر پرینت شده تصویر اصلی
بالا

توضیحات:

الف) جوهرهای Pigment با پرینتر Epson C91 و جوهرهای Dye با پرینتر Epson R270 چاپ شده اند.

ب) کلیه تصاویر تحت شرایط یکسان با کیفیت photo روی کاغذ Photo Glossy Paper - EUNP4120 ساخت شرکت آلمانی Unik پرینت شده اند.

ج) کلیه اندازه گیریها توسط دستگاه Spectrophotometer مدل NF333 ساخت کمپانی NIPPON DENSHOKU صورت گرفته است.

د) نور دهی با لامپ زنون با طول موج 367nm با قدرت 10,000KJ/m2 به مدت 200 ساعت انجام شده است.

ه) برای تعیین میزان تطابق رنگ، رنگهای جوهر Epson اورجینال به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است.

و) متاسفانه بعلت موجود نبودن جوهرهای Pigment مارکهای WOX و Inktec در بازار، آزمایشی روی این جوهرها انجام نگردید.

ز) هنگام پرینت کلیه تصاویر، هد پرینتر آزمایش شده و از باز بودن کلیه نازلها اطمینان حاصل شده است.

بالا

استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است.

بازگشت به صفحه مقالات