امنیت خصوصی (Privacy Policy)

موسسات یا شرکتهای طرف قرارداد با ParsCopy.com (پارس کپُی دات کام) که از این پس سایت خوانده می شود، از جمله بانکها و ادارات پست، هیچگونه دسترسی به اطلاعات شخصی و محرمانه کاربران شرکت نخواهند داشت و بجز در موارد مربوط به سرویس دهی، اطلاعات دیگری از کاربران در اختیار این موسسات قرار نمی گیرد.

سایت دارای لینکهایی به سایر سایتها می باشد. لطفا توجه داشته باشید که سایت هیچ گونه مسوولیتی در قبال فعالیتهای این سایتها نخواهد داشت و به کاربران خود توصیه می کند که در هنگام مرور سایتهای مذکور حتما قوانین مربوط به امنیت خصوصی آنها را مطالعه فرمایند.

سایت ممکن است روی کامپیوتر شما cookie ذخیره کند.

سایت ممکن است تغییراتی در سیاستهای امنیت خصوصی اعمال کند که در این صورت، کاربران سایت از طریق آدرس پست الکترونیکی و یا اعلان در سایت از این تغییرات آگاه خواهند شد.