پرسش و پاسخ

اندازه مناسب تصویر برای چاپ چقدر باید باشد؟

اندازه تصاویر به کیفیت مورد انتظار شما بستگی دارد.
به طور معمول کیفیت 100dpi خوب، 200dpi خیلی خوب، و 300dpi به عنوان عالی برای چاپ در نظر گرفته می شوند

با یک محاسبه ساده می توان با توجه به کیفیت و اندازه چاپ مورد نظر، اندازه تصویر مطلوب را بدست آورد

طول تصویر(به پیکسل) = طول چاپ(به اینچ) * کیفیت چاپ (به dpi)
عرض تصویر(به پیکسل) = عرض چاپ(به اینچ) * کیفیت چاپ (به dpi)

به طور مثال شما می خواهید اندازه تصویر مطلوبی را که با کیفیت 200dpi در اندازه 10x15 سانتیمتر چاپ شود، بدست آورید:
10 سانتیمتر = 4 اینچ
15 سانتیمتر = 6 اینچ
تعداد نقاط در طول = 4 * 200 = 800
تعداد نقاط در عرض = 6 * 200 = 1200

پس اگر بخواهیم تصویری را به اندازه 10x15 با کیفیت 200dpi چاپ کنیم حداقل اندازه آن باید 800x1200 پیکسل باشد

با توجه به کیفیت و سایز چاپ مورد نظر، می توانید اندازه مناسب فایل را از جدول زیر بدست آورید:

اندازه چاپ اندازه به اینچ کیفیت خوب
100dpi
کیفیت خیلی خوب
200dpi
کیفیت عالی
300dpi
13x9cm5x3.5" 500x350
0.2 MPixel
600x400
0.7 MPixel
1000x700
1.5 MPixel
15x10cm 6x4" 600x400
0.2 MPixel
1200x800
1 MPixel
1800x1200
2.1 MPixel
18x13cm 7x5"700x500
0.4 MPixel
1400x1000
1.4 Mpixel
2100x1500
3.2 MPixel
21x16cm 8x6.5" 800x650
0.5 MPixel
1600x1300
2 MPixel
2400x1950
4.7 MPixel
25x20cm10x8" 1000x800
0.8 MPixel
2000x1600
3.2 MPixel
3000x2400
7.2 MPixel
30x20cm 12x8" 1200x800
1 MPixel
2400x1600
3.8 MPixel
3600x2400
8.6 MPixel
30x24cm 12x9.5" 1200x950
1.2 MPixel
2400x1900
4.6 MPixel
3600x2850
10.2 MPixel
40x30cm 16x12" 1600x1200
2 MPixel
3200x2400
7.7 MPixel
4800x3600
17.3 MPixel
45x30cm 18x12" 1800x1200
2.2 MPixel
3600x2400
8.6 MPixel
5400x3600
19.4 MPixel
60x30cm 24x12" 2400x1200
2.9 MPixel
4800x2400
11.5 MPixel
7200x3600
26 MPixel
A5
21x15cm
8.5x6" 850x600
0.5 MPixel
1700x1200
2 MPixel
2550x1800
4.6 MPixel
A4
29.7x21cm
12x8.5" 1200x850
1 MPixel
2400x1700
4.1 MPixel
3600x2550
9.2 MPixel

جدول شماره 1 - اندازه مطلوب تصاویر برای چاپ

بالا

dpp , ppi , dpi و MegaPixel به چه معنایی هستند؟

dpi مخفف Dot Per Inch به معنای تعداد نقاط در واحد اینچ است و بیشتر برای سنجش دقت چاپ به کار می رود. کیفیت تجهیزات چاپ دیجیتال و پرینترها با این واحد اندازه گیری می شود.

ppi مخفف Pixel Per Inch به معنای تعداد پیکسل (کوچکترین جزء تصویر) در واحد اینچ است و برای بیان وضوح تصویر به کار می رود به عبارت دیگر ppi از مشخصات فایل حاوی تصویر است که اندازه چاپ تصویر را تعیین می کند. کیفیت فایلهای تصویری با این واحد بیان می شود.

خیلی وقتها (از جمله در این سایت) واحد dpi معادل ppi به کار می رود به این معنی که وضوح تصویری که باید چاپ شود نیز با dpi تعیین می گردد.

dpp مخفف Dot Per Pixel، پرینتر ها برای چاپ رنگهای مختلف معمولا از ترکیب 4 رنگ اصلی استفاده می کنند، به این ترتیب برای چاپ یک پیکسل ترکیبی از نقاط به رنگهای اصلی را کنار هم چاپ می کنند که این مجموعه نقاط به صورت یک پیکسل به نظر می آید. به تعداد نقاط چاپ شده برای تشکیل یک پیکسل dpp گفته می شود.
dpp = dpi / ppi
به طور مثال وقتی یک عکس با کیفیت 200dpi را با کیفیت 4800dpi چاپ می کنیم، dpp برابر با 24 است.

MegaPixel تعداد کل پیکسل های یک تصویر را که برابر با طول تصویر ضرب در عرض تصویر است را با واحد MegaPixel یا MPixel (میلیون پیکسل) می سنجند، این واحد بیشتر برای سنجیدن کیفیت دوربین های عکاسی و همچنین فایلهای تصویری بکار می رود
به طور مثال اندازه یک عکس 2000x3000 پیکسل برابر با 6MPixel است.

بالا