شرایط و مقررات استفاده (Terms of Use)

سایت پارس کپی که از این پس سایت خوانده می شود از طریق مراکز پست، تیپاکس، باربری یا اتوبوس مسافربری سفارشات را به آدرس مورد نظر کاربران خود ارسال می کند، هرگونه تاخیر یا تخلف مرتبط با این مراکز از حیطه تعهدات سایت خارج بوده و حقی را برای کاربران در برابر سایت موجب نخواهد شد.

چنانچه عوامل خارجی که از اراده سایت خارجند از قبیل زلزله، آتش سوزی، سیل یا جنگ مانع از انجام سفارشات گردند، هیچگونه مسوولیتی متوجه سایت نخواهد شد.

حساب های کاربری که مورد سوء استفاده یا دستکاری قرار گیرند، بدون اطلاع قبلی حذف می شوند.

سایت ممکن است تغییراتی در شرایط و مقررات اعمال کند که در این صورت، کاربران سایت از طریق آدرس پست الکترونیکی و یا اعلان در سایت از این تغییرات آگاه خواهند شد.