سبد خريد

سبد خريد شما خالي است

فروشگاه آنلاین

فروشگاه / جوهر حرفه ای پرینتر Neomark

جوهر

برای اطلاعات بیشتر روی عکسها کلیک کنید   Click on images for more information
  حجم ml رنگ پرينتر مدل نوع جوهر مدل جوهر تعداد قیمت (ریال)
125 سیاه مات Epson C79/ C90/ C91/ C110/ T21/ T26/ TX106/ TX109 CX4300/ CX5500/ C92/ CX5600/ CX3900/ CX6900/ CX4900/ CX5900/ CX4905/ CX5505 Dye NDY-D9K3-MK تمام شد 0
125 نیلی Epson C79/ C90/ C91/ C110/ T21/ T26/ TX106/ TX109 CX4300/ CX5500/ C92/ CX5600/ CX3900/ CX6900/ CX4900/ CX5900/ CX4905/ CX5505 Dye NDY-D9K3-C تمام شد 0
125 ارغوانی Epson C79/ C90/ C91/ C110/ T21/ T26/ TX106/ TX109 CX4300/ CX5500/ C92/ CX5600/ CX3900/ CX6900/ CX4900/ CX5900/ CX4905/ CX5505 Dye NDY-D9K3-M تمام شد 0
125 زرد Epson C79/ C90/ C91/ C110/ T21/ T26/ TX106/ TX109 CX4300/ CX5500/ C92/ CX5600/ CX3900/ CX6900/ CX4900/ CX5900/ CX4905/ CX5505 Dye NDY-D9K3-Y تمام شد 0
125 سیاه Epson C79/ C90/ C91/ C110/ T21/ T26/ TX106/ TX109 CX4300/ CX5500/ C92/ CX5600/ CX3900/ CX6900/ CX4900/ CX5900/ CX4905/ CX5505 Pigment NPI-IC46-BK تمام شد 0
125 نیلی Epson C79/ C90/ C91/ C110/ T21/ T26/ TX106/ TX109 CX4300/ CX5500/ C92/ CX5600/ CX3900/ CX6900/ CX4900/ CX5900/ CX4905/ CX5505 Pigment NPI-IC46-C تمام شد 0
125 ارغوانی Epson C79/ C90/ C91/ C110/ T21/ T26/ TX106/ TX109 CX4300/ CX5500/ C92/ CX5600/ CX3900/ CX6900/ CX4900/ CX5900/ CX4905/ CX5505 Pigment NPI-IC46-M تمام شد 0
125 زرد Epson C79/ C90/ C91/ C110/ T21/ T26/ TX106/ TX109 CX4300/ CX5500/ C92/ CX5600/ CX3900/ CX6900/ CX4900/ CX5900/ CX4905/ CX5505 Pigment NPI-IC46-Y تمام شد 0
125 سیاه Epson T50/ R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ 1410 Dye NDY-IC50-BK تمام شد 0
125 نیلی Epson T50/ R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ 1410 Dye NDY-IC50-C تمام شد 0
125 ارغوانی Epson T50/ R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ 1410 Dye NDY-IC50-M تمام شد 0
125 زرد Epson T50/ R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ 1410 Dye NDY-IC50-Y تمام شد 0
125 نیلی روشن Epson T50/ R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ 1410 Dye NDY-IC50-LC تمام شد 0
125 ارغوانی روشن Epson T50/ R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ 1410 Dye NDY-IC50-LM تمام شد 0
125 سیاه مات Epson R800/ 1800 Pigment NPI-IC33-MK تمام شد 0
125 سیاه فوتو Epson R800/ 1800 Pigment NPI-IC33-PK تمام شد 0
125 نیلی Epson R800/ 1800 Pigment NPI-IC33-C تمام شد 0
125 ارغوانی Epson R800/ 1800 Pigment NPI-IC33-M تمام شد 0
125 زرد Epson R800/ 1800 Pigment NPI-IC33-Y تمام شد 0
125 قرمز Epson R800/ 1800 Pigment NPI-IC33-RE تمام شد 0
125 آبی Epson R800/ 1800 Pigment NPI-IC33-BL تمام شد 0
125 جلا دهنده Epson R800/ 1800 Pigment NPI-IC33-GO تمام شد 0
125 سیاه مات Epson R800/ 1800 Dye NDY-IC333-MK تمام شد 0
125 سیاه فوتو Epson R800/ 1800 Dye NDY-IC333-PK تمام شد 0
125 نیلی Epson R800/ 1800 Dye NDY-IC333-C تمام شد 0
125 ارغوانی Epson R800/ 1800 Dye NDY-IC333-M تمام شد 0
125 زرد Epson R800/ 1800 Dye NDY-IC333-Y تمام شد 0
125 قرمز Epson R800/ 1800 Dye NDY-IC333-RE تمام شد 0
125 آبی Epson R800/ 1800 Dye NDY-IC333-BL تمام شد 0
125 جلا دهنده Epson R800/ 1800 Dye NDY-IC333-GO تمام شد 0
125 سیاه Canon iP 4200/iP 4300/ iP4500/ iP 5200/ iP5200R/ iP 5300/ MP500/ MP530/ MP600/ MP600R/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830 Pigment NPI-BCI-3eBK تمام شد 0
125 سیاه Canon iP 4200/iP 4300/ iP4500/ iP 5200/ iP5200R/ iP 5300/ MP500/ MP530/ MP600/ MP600R/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830 Dye NDY-BCI-7BK تمام شد 0
125 نیلی Canon iP 4200/iP 4300/ iP4500/ iP 5200/ iP5200R/ iP 5300/ MP500/ MP530/ MP600/ MP600R/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830 Dye NDY-BCI-7C تمام شد 0
125 ارغوانی Canon iP 4200/iP 4300/ iP4500/ iP 5200/ iP5200R/ iP 5300/ MP500/ MP530/ MP600/ MP600R/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830 Dye NDY-BCI-7M تمام شد 0
125 زرد Canon iP 4200/iP 4300/ iP4500/ iP 5200/ iP5200R/ iP 5300/ MP500/ MP530/ MP600/ MP600R/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830 Dye NDY-BCI-7Y تمام شد 0
125 سیاه Canon PIXMA iP 3600/ 4600/ 4700/ MP540/ MP620/ MP630/ MP980 Pigment NPI-BCI-320PGBK تمام شد 0
125 سیاه Canon PIXMA iP 3600/ 4600/ 4700/ MP540/ MP620/ MP630/ MP980 Dye NDY-BCI-321BK تمام شد 0
125 نیلی Canon PIXMA iP 3600/ 4600/ 4700/ MP540/ MP620/ MP630/ MP980 Dye NDY-BCI-321C تمام شد 0
125 ارغوانی Canon PIXMA iP 3600/ 4600/ 4700/ MP540/ MP620/ MP630/ MP980 Dye NDY-BCI-321M تمام شد 0
125 زرد Canon PIXMA iP 3600/ 4600/ 4700/ MP540/ MP620/ MP630/ MP980 Dye NDY-BCI-321Y تمام شد 0

جوهر Sublimation

برای اطلاعات بیشتر روی عکسها کلیک کنید   Click on images for more information
  حجم رنگ پرينتر مدل نوع جوهر مدل جوهر تعداد قیمت (ریال)
125 سیاه Epson All (Dye Base) Sublimation NDY-S961-K تمام شد 0
125 نیلی Epson All (Dye Base) Sublimation NDY-S962-C تمام شد 0
125 ارغوانی Epson All (Dye Base) Sublimation NDY-S962-M تمام شد 0
125 زرد Epson All (Dye Base) Sublimation NDY-S962-Y تمام شد 0
125 نیلی روشن Epson All (Dye Base) Sublimation NDY-S962-LC تمام شد 0
125 ارغوانی روشن Epson All (Dye Base) Sublimation NDY-S962-LM تمام شد 0

محلول هد بازکن

برای اطلاعات بیشتر روی عکسها کلیک کنید   Click on images for more information
  حجم نوع پرينتر مدل مدل محلول تعداد قیمت (ریال)
125 هد بازکن ملایم Epson/ Canon/ Hp All CLEAN_01-B تمام شد 0
125 هد بازکن قوی Epson/ Canon/ Hp All SPA-BC تمام شد 0