سبد خريد

سبد خريد شما خالي است

فروشگاه آنلاین

فروشگاه / کارتریج قابل شارژ (بدون جوهر)

اپسون

برای اطلاعات بیشتر روی عکسها کلیک کنید   Click on images for more information
  تعداد کارتريج پرينتر مدل مدل کارتریج تعداد قیمت (ریال)
2 Epson Stylus C41/ C43/ CX1500/ C45 EPSON_CAR_C43 تمام شد 0
2 Epson C48 EPSON_CAR_C48 تمام شد 0
4 Epson C67/ CX3700/ CX4100/ CX4700 EPSON_CAR_T063 تمام شد 0
4 Epson Epson C64/ C66/ C84/ C86/ CX6400 EPSON_CAR_T044 تمام شد 0
4 Epson Epson R245 EPSON_CAR_T055 تمام شد 0
4 Epson Tx210/ Tx410/ T21/ C79/ C90/ CX5500/ C92/ CX5600/ CX3900/ CX6900/ CX4900/ CX5900/ CX4905/ CX5505 EPSON_CAR_C73N تمام شد 0
4 Epson T26/ TX106/ TX109/ TX117/ C91 EPSON_CAR_92N تمام شد 0
4 Epson S22 /SX125 EPSON_CAR_128N تمام شد 0
5 Epson BX325 EPSON_CAR_129N تمام شد 0
5 Epson C110 EPSON_CAR_C110 تمام شد 0
2 Epson 1290 EPSON_CAR_T007 تمام شد 0
6 Epson R200/ R220/ R300/ R320 EPSON_CAR_T048 تمام شد 0
6 Epson Stylus T50/ R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ 1410 EPSON_CAR_T082N تمام شد 0
6 Epson Stylus P50/Px660 EPSON_CAR_T080N تمام شد 0
8 Epson R800/ R1800 EPSON_CAR_R800 تمام شد 0
8 Epson R1900 EPSON_CAR_R1900 تمام شد 0

اچ پی

برای اطلاعات بیشتر روی عکسها کلیک کنید   Click on images for more information
  تعداد کارتريج پرينتر مدل مدل کارتریج تعداد قیمت (ریال)
6 Hp 8238/ 8230/ 8250/ 8253/ 3310/ 3110/ 6280/ 7280/ C5180 HP_CAR_HP177 تمام شد 0
4 Hp K550/ K850/ K5400/ K8600/ L7580 HP_CAR_HP88 تمام شد 0

کانون

برای اطلاعات بیشتر روی عکسها کلیک کنید   Click on images for more information
  تعداد کارتريج پرينتر مدل مدل کارتریج تعداد قیمت (ریال)
5 Canon PIXMA iP 4200/iP 4300/ iP4500/ iP 5200/ iP5200R/ iP 5300/ MP500/ MP530/ MP600/ MP600R/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830 CANON_CAR_4500 تمام شد 0
5 Canon Canon iP3600/ iP4600/ iP4700/ MP540/ MP620/ MP630/ MP980 CANON_CAR_4600 تمام شد 0
5 Canon Canon iP4840 CANON_CAR_4600 تمام شد 0
6 Canon Canon iP6700 CANON_CAR_6700 تمام شد 0
8 Canon Canon Pro9000 CANON_CAR_9000 تمام شد 0