مخزن جوهر پرینترهای Stylus T50/ TX700/ R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ RX690/ 1410

تعداد کارتريج6
پرينترEpson
مدلStylus T50/ TX700/ R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ RX690/ 1410
مدل CISSمخزن قابدار مدل دی T50