مخزن جوهر پرینتر Epson R1900

تعداد کارتريج8
پرينترEpson
مدلR1900
مدل CISSمخزن دی پی R1900