مخزن جوهر پرینترهای 1290

تعداد کارتريج2
پرينترEpson
مدل1290
مدل CISSمخزن قابدار 1290