مخزن جوهر پرینترهای K550/ K850/ K5400/ K8600/ L7580

تعداد کارتريج4
پرينترHp
مدلK550/ K850/ K5400/ K8600/ L7580
مدل CISSمخزن وی تی HP88