"جوهر پرینتر Epson رنگ زرد(Yellow) نوع Dye، سازگار با مدلهای R800/ 1800"

حجم ml125
رنگزرد
پرينترEpson
مدلR800/ 1800
نوع جوهرDye
مدل جوهرNDY-IC333-Y