"جوهر پرینتر Epson رنگ ارغوانی روشن(Light Magenta) نوع Dye، سازگار با مدلهای T50/ R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ 1410"

حجم ml125
رنگارغوانی روشن
پرينترEpson
مدلT50/ R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ 1410
نوع جوهرDye
مدل جوهرNDY-IC50-LM