"جوهر پرینتر Epson رنگ ارغوانی(Magenta) نوع Sublimation، سازگار با مدلهای All (Dye Base)"

حجم125
رنگارغوانی
پرينترEpson
مدلAll (Dye Base)
نوع جوهرSublimation
مدل جوهرNDY-S962-M