"جوهر پرینتر Canon رنگ سیاه(Black) نوع Pigment، سازگار با مدلهای IP4000/ IP5000/ IP4200/ IP4300"

حجم ml125
رنگسیاه
پرينترCanon
مدلiP 4200/iP 4300/ iP4500/ iP 5200/ iP5200R/ iP 5300/ MP500/ MP530/ MP600/ MP600R/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830
نوع جوهرPigment
مدل جوهرNPI-BCI-3eBK