"جوهر پرینتر Epson رنگ ارغوانی(m) نوع Pigment، سازگار با مدلهای R800/ 1800"

حجم ml125
رنگارغوانی
پرينترEpson
مدلR800/ 1800
نوع جوهرPigment
مدل جوهرNPI-IC33-M