"جوهر پرینتر Epson رنگ نیلی(Cyan) نوع Pigment، سازگار با مدلهای C79/ C90/ C91/ C110/ T21/ T26/ TX106/ TX109 CX4300/ CX5500/ C92/ CX5600/ CX3900/ CX6900/ CX4900/ CX5900/ CX4905/ CX5505"

حجم ml125
رنگنیلی
پرينترEpson
مدلC79/ C90/ C91/ C110/ T21/ T26/ TX106/ TX109 CX4300/ CX5500/ C92/ CX5600/ CX3900/ CX6900/ CX4900/ CX5900/ CX4905/ CX5505
نوع جوهرPigment
مدل جوهرNPI-IC46-C