عنوان مقاله دوم

تونر در واقع نوعی پودر است که با فشردگی و غلظت زیاد، در کارتریج دستگاه کپی ذخیره می شود. به عبارت دیگر، تونر همان پودری است که به جای جوهر در کارتریج دستگاه فتوکپی قرار می گیرد. تونر در زمان چاپ و پرینت، بر روی کاغذ ریخته می شود و تصویر اسناد را بر روی آن ایجاد می کند.

تمامی دستگاه های کپی برای اینکه بتوانند اسناد مورد نظر را کپی کرده یا پرینت بگیرند، نیاز به تونر دارند. تونر فتوکپی به دو نوع مشکی و رنگی تقسیم می شود و با توجه به نوع دستگاه، از یکی از این دو نوع در آنها استفاده می شود.

تونر رنگی شامل رنگ های آبی، زرد و قرمز بوده و بر روی کارتریج با همین رنگ ها و یا کدهای مخصوص نشان داده می شوند. تونر نوعی پودری پلاستیکی با بار منفی است. این ماده در درون کارتریج قرار دارد و پس از چندین مرتبه چاپ و کپی به اتمام می رسد. بنابراین تونر از مواد مصرفی بوده و با اتمام آن باید به فکر تونر تازه برای دستگاه بود. تونر نقش زیادی در کیفیت چاپ و کارکرد قطعات دارد؛ به طوری که اگر از تونرهای نامرغوب و بی کیفیت استفاده شود ممکن است بخش های مختلف دستگاه از جمله کارتریج و درام دستگاه کپی با مشکل مواجه شود.